Followers

Friday, June 12, 2009

RINGKASAN USUL 20 DARI IMAM HASSAN AL-BANNA


ASAS PERTAMA:


Islam adalah menyeluruh, mencakup semua bidang hidup; Islam adalah

negara dan watan atau pemerintah dan ummat. Akhlak dan kekuatan atau

rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan

kehakiman. Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah

atau tentera dan fikrah. Akidah yang benar dan ibadat yang sah.

ASAS KEDUA:


Bagi seorang Muslim, Al-Quran dan hadis adalah menjadi sumber untuk

mengetahui hukum-hukum Islam. Al-Quran difahami menurut kaedah-kaedah

bahasa Arab, dengan tidak memberat dan meringankan. Hadis pula difahami

melalui periwayat-periwayat hadis yang dipercayai.

ASAS KETIGA:


Iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah adalah cahaya dan

kemanisan yang dicurahkan Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendakinya,

manakala ilham, lintasan-lintasan hati, kassyaf dan mimpi bukanlah menjadi

dalil kepada hukum-hukum syariat. Perkara-perkara tersebut hanya dapat

diterima dengan syarat perkara-perkara tersebut tidak bertentangan dengan

hukum dan nas syariat.

ASAS KEEMPAT


Jampi, mentera, mengaku mengetahui perkara ghaib dan seumpamanya

adalah kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali jampi-jampi dari ayat Al-

Quran atau jampi-jampi yang diterima dari Rasulullah (s.a.w)

ASAS KELIMA:


Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam masalah yang tidak

dinaskan atau telah dinaskan tetapi nas tersebut boleh ditafsirkan dengan

pengertian lain, demikian juga pendapatnya dalam masalah yang berhubung

dengan maslahat umum, boleh diterima dan diamalkan sekiranya pendapat

tersebut tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Pendapat tersebut boleh jadi

berubah menurut keadaan, persekitaran dan adat.

Taabud (pengabdian) adalah menjadi asas kepada ibadat dengan tidak

melihat kepada rahsia, hikmat dan tujuan ibadat tersebut.

ASAS KEENAM:


Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali perkataan

Rasulullah (s.a.w) yang bersifat maksum. Perkataan para salihin yang dahulu

(salaf soleh) mesti kita terima jika bersesuaian dengan Al-Quran dan hadith. Jika

tidak, maka Al-Quran dan Hadithlah ikutan kita yang utama, tetapi kita tidak

melemparkan kecaman dan mencacatkan seseorang dalam masalah khilafiah.

Kita serahkan mereka dengan fiat mereka masing-masing kerana mereka telah

melakukan sesuatu dengan apa yang mereka telah kemukakan.

ASAS KETUJUH:


Seorang Islam yang ilmunya belum mencapai darjat nazar (boleh

mengeluarkan hukum dan dalil) dalam hukum-hukum furuk (cabang),

sayugialah beliau mengikut mana-mana imam. Di simpang ikutannya itu adalah

lebih baik jika beliau berusaha mencari dan mengetahui dalil-dalil imamnya. Ia

hendaklah menerima tujuk ajar yang disertakan dengan dalil sekiranya beliau

yakin orang yang memberikan petunjuk itu benar dan mempunyai keahlian.

Sekiranya beliau tergolong dalam golongan ahli ilmu sayugialah beliau

meyempurnakan iimunya hingga mencapai peringkat nazar.

ASAS KELAPAN:


Perselisihan pendapat dalam masalah cabang hukum fikah tidaklah

menjadi sebab perpecahan dalam agama. Ia sepatutnya tidak menjadi sebab

perbalahan dan permusuhan, kerana setiap orang yang berijtihad diganjari

pahaia. Tidakiah dilarang melakukan penyelidikan (melaui perbincangan) dalam

masalah khilafiah jika bertujuan mencapai hakikat, dengan syarat perbincangan

itu hendakiah di atas dasar mahabbah dan kasih sayang kerana Allah, serta

bekerjasama untuk mencari kebenaran dan hakikat dengan tidak membawa

kepada pertengkaran yang tercela dan taasub.

ASAS KESEMBILAN:


Membincangkan masalah yang tidak berjejak kepada kenyataan (tidak

membuahkan amal) adalah tergolong dalam perkara yang memberat-beratkan

sesuatu. Memberat-berat sesuatu masalah adalah dilarang oleh syariat. Sebagai

contoh: membincang cabangcabang hukum yang masih belum berlaku dengan

membuat andaian-andaian, membincang penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang

belum dicapai oleh ilmu manusia, membincangkan keistimewaan-keistimewaan

para sahabat Rasulullah (s.a.w) atau membincangkan pendapat para sahabat.

Kerana para sahabat mempunyai keistimewaan sebagai seorang sahabat. Mereka

diganjari menurut fiat mereka, tambahan pula masalah taawil adalah merupakan

jalan keluar.

ASAS KESEPULUH:


Mengenal Allah, mentauhidkanNya dan membersihkanNya dari sesuatu

yang menyekutuiNya adalah akidah yang paling tinggi dalam Islam. Ayat

Quran dan hadith yang menyentuh sifat-sifat Allah hendaklah kita terima tanpa

melakukan tafsiran dan takwilan. Kita jauhi perselisihan ulamak dalam masalah

ini. Kita berpada dengan apa yang telah dipadakan oleh Rasulullah (s.a.w) dan

para sahabat. Firman Allah:


وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا


“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman dengannya (ayatayat

mutasyabihat). Semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. (S 3:7)

ASAS KESEBELAS:


Semua bidaah yang dilakukan dalam agama Islam tanpa sandaran

asalnya dan dipandang baik oleh segolongan manusia menurut hawa nafsunya,

sama ada dengan menambah atau mengurangkan apa yang telah disyariatkan,

adalah termasuk dalam perkara-perkara yang sesat yang wajib diperangi dan

dihapuskan. ini hendaklah dilaksanakan dengan cara yang paling baik supaya

tidak membawa kepada perkara yang lebih buruk dari bidaah itu sendiri.

ASAS KEDUABELAS:


Bidaah yang dilakukan dengan menambah atau mengurangkan, terikat

dengan cara-cara tertentu dalam melakukan ibadat yang mutlak adalah

termasuk dalam masalah khilafiah. Setiap orang mempunyai pendapat yang

tertentu. Tidak menjadi kesalahan mencari hakikat melalui bukti dan dalil.

ASAS KETIGABELAS:


Mencintai para salihin dan memuji-muji mereka berdasarkan amal-amal

saleh yang mereka lakukan adalah sebahagian daripada taqarrub

(menghampirkan diri kepada Allah). Wali-wali Allah ialah mereka yang

disebutkan Allah dalam firmanNya:


الَّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ يَتَّقُونَ


“Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa”. (S 10:63)


Keramat berlaku kepada mereka dengan syaratsyarat yang telah

ditentukan syariat. Di samping itu kita beriktikad bahawa mereka tidak

berkuasa melakukan manfaat dan mudarat terhadap diri mereka sewaktu hidup

dan sesudah matinya mereka, lebih-lebih lagi terhadap orang lain.

ASAS KEEMPATBELAS:


Menziarahi kuburan walaubagaimanapun adalah sunnah yang

disyariatkan dan mestilah dengan syarat menurut cara yang diterima dan

Rasulullah (s.a.w). Tetapi meminta pertolongan dari si mati, walaubagaimana

bentuk sekalipun, demikian juga menyeru mereka supaya memberi pertolongan,

meminta mereka menunaikan hajat, dari jauh atau dekat, bernazar kepada

mereka, membina perkuburan, mengelambuinya,meneranginya dengan lampu

dan memperluaskannya, juga bersumpah dengan nama selain Allah dan

perkara-perkara yang seumpamanya, adalah bidaah dan dosa besar yang wajib

diperangi. Kita tidak melakukan perkara-perkara tersebut demi menutup puncapunca

kemungkaran.

ASAS KELIMABELAS:


Doa yang dilakukan secara bertawassul (perantaraan) kepada Allah

melalui makhluknya, adalah termasuk dalam masalah khilafiah pada segi kaifiat

berdoa dan tidak termasuk dalam masalah aqidah.

ASAS KEENAMBELAS


Uruf (kebiasaan) yang salah tidak dapat merubah makna-makna lafazlafaz

syariat yang hakiki, malah wajiblah kita mempastikan batas makna yang

dimaksudkan oleh lafaz-lafaz itu. Kita haruslah membataskan maknanya pada

pengertian yang dimaksudkan itu sahaja. Kita harus berwaspada dan tertipu

dengan perkataan-perkataan dalam semua bidang, dunia dan agama.

Pengukuran haruslah berdasarkan kepada hakikat sesuatu benda itu, bukan

kepada nama yang berikan.

ASAS KETUJUHBELAS:


Akidah adalah asas kepada amal. Amal hati lebih penting dari anggota.

Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang ini (amal hati dan amal

anggota) adalah dituntut syarat, sekalipun taraf tuntutan itu tidak sama.

ASAS KELAPANBELAS:


Islam membebaskan akal, mendorong supaya menilik dan mengamati

kejadian alam keliling. Islam menjunjung tinggi kedudukan ilmu dan ulamak.

Mengalu-alukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Hikmah adalah merupakan

suatu barang yang hilang dari seorang mukmin, di mana saja beliau

mendapatinya beliaulah yang lebih berhak memilikinya.

ASAS KESEMBILANBELAS:


Boleh jadi masalah yang dibincangkan oleh syariat berlainan dengan

masalah yang dibincangkan oleh akal, namun demikian syariat dan akal tidak

akan bercanggah dalam perkara-perkara yang telah menjadi hakikat dan

kenyataan. Percanggahan tidak akan berlaku antara hakikat ilmiah yang sah

dengan kaedah syariat yang telah sabit. Perkara-perkara yang zanni (belum

putus) dari sudut akal dan syariat haruslah ditafsirkan supaya bersesuaian

dengan hakikat yang telah putus. Sekiranya pandangan syariat dan akal dalam

sesuatu masalah itu masih zanni, maka pandangan syariat haruslah diutamakan

untuk diikuti, hinggalah pandangan akal dalam masalah tersebut dapat

membuktikan kebenarannya atau gugur dengan sendirinya.

ASAS KEDUAPULUH:


Kita tidak mengkafirkan seorang Muslim berdasarkan pendapat atau

maksiat yang dilakukannya sedangkan beliau telah mengucap dua kalimah

syahadah dan melakukan tuntutan syahadahnya iaitu dengan melakukan

sesuatu yang telah difardukan kepadanya, kecualilah beliau berikrar dan

mengakui kekufurannya, atau beliau mengingkari perkara yang diketahui secara

pasti dalam agama, atau beliau mendustakan lafaz dan pengertian Al-Quran

yang terang dan jelas, atau beliau menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran

yang tidak sesuai dengan aliran bahasa Arab atau beliau melakukan perbuatan

yang tidak dapat ditafsirkan dengan tafsiran selain dari kekufuran.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails